• Situatii de urgenta – PSI

 • Sanatate in munca – Medicina muncii

 • Laborator mediu de munca

 • Cunoaste riscurile

 • Psihologia muncii

 • Audit

 • Evaluari locuri de munca

 • Securitatea muncii – Protectia muncii

 • Productivitate

ASSA Group

Obiectul principal de activitate al companiei

 • codul 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

Obiecte secundare:

 • construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
 • construcţii speciale: sănătate, cultură, învăţământ,
 • servicii sociale, turism construcţii speciale: sănătate, cultură, învăţământ,
 • servicii sociale, turism construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
 • construcţii speciale: sănătate, cultură, învăţământ, servicii sociale, turism
 • construcţii speciale: sănătate, cultură, învăţământ, servicii sociale, turism
 • construcţii de drumuri şi poduri;
 • construcţii hidro – edilitare (apă şi canalizare);
 • construcţii hidrotehnice;

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
ISO 9001, 14.001, 18.001